طراحی سایت
سه شنبه 4 آذر 1399.
امروز :

برنامه ترم    اول                مقطع كارداني                   رشته حسابداری صنعتي

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود به کلاس

اقتصاد خرد

شنبه

17:45-20

حسینی

http://panel.parsroom.com/join/wgQwU

حسابداری موسسات خدماتی

یکشنبه

15-18:15

بلوکی

http://panel.parsroom.com/join/oFvHh

ریاضی پیش

یکشنبه

18:30-20

علیمردانی

http://panel.parsroom.com/join/hgwJJ

زبان پيش

سه شنبه

15-16/30

بهمدي

http://panel.parsroom.com/join/AUpa0

حقوق بازرگانی

چهارشنبه

18:30-20

حسینی

http://panel.parsroom.com/join/cScCI

تربيت بدني

كلاس متعاقبا اعلام مي گردد.

----

کاربینی

كلاس متعاقبا اعلام مي گردد.

-----

 

برنامه ترم    اول                 مقطع كارداني                   رشته گرافیک

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود به کلاس

تاریخ هنر جهان

شنبه

16-17/30

شیخی

http://panel.parsroom.com/join/AA5iN

عكاسي پايه

یکشنبه

17/45-20

سميعي

http://panel.parsroom.com/join/GEjeI

طراحي پايه

دوشنبه

9-12

هنرمند

http://panel.parsroom.com/join/kFHWY

هندسه مناظر و مرايا

دوشنبه

15-17/30

مهرباني

http://panel.parsroom.com/join/kZZ5w

هنرهاي تجسمي 1

چهارشنبه

12-15

رضايي

http://panel.parsroom.com/join/9xmyC

نرم افزار تصويري

چهارشنبه

15-18

رضايي

http://panel.parsroom.com/join/9xmyC

تربيت بدني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

--------

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

----------

رنامه ترم    اول                 مقطع كارداني                   رشته امداد و نجات شهری

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود به کلاس

مباني حريق الكتريسيته

دوشنبه

15-16/30

شكيبا

http://panel.parsroom.com/join/BfGLB

آشنايي با نردبان هاي دستي (هفته درمیان)

دوشنبه

18/30-20

موسي زاده

http://panel.parsroom.com/join/gHGxC

زبان پيش

سه شنبه

15-16/30

بهمدي

http://panel.parsroom.com/join/AUpa0

شيمي

سه شنبه

16/45-18/15

ياوري

http://panel.parsroom.com/join/OvVba

رياضيات عمومي

سه شنبه

18/30-20

آقامحمدي

http://panel.parsroom.com/join/Na64B

آشنايي با هيدروليك و پمپها

چهارشنبه

15-16/30

اسدي

http://panel.parsroom.com/join/UBwi8

اصول و مباني امداد و نجات

چهارشنبه

16/45-18/15

اسدي

http://panel.parsroom.com/join/UBwi8

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

----------

برنامه ترم    اول                مقطع كارداني                   رشته حقوق شوراي حل اختلاف

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود به کلاس

حقوق مدني1 (هفته در میان)

يكشنبه

16/45-18/15

نويدي

http://panel.parsroom.com/join/z6zfz

مقدمه علم حقوق

يكشنبه

18/30-20

بازوبندي

http://panel.parsroom.com/join/kpFLY

حقوق جزاي عمومي1

دوشنبه

18/30-20

اردمه

http://panel.parsroom.com/join/Sztw4

زبان پيش

سه شنبه

15-16/30

بهمدي

http://panel.parsroom.com/join/AUpa0

حقوق اساسي1

سه شنبه

16/45-18/15

معيني زاده

http://panel.parsroom.com/join/ZG7Ur

حقوق اداري1

سه شنبه

18/30-20

معيني زاده

http://panel.parsroom.com/join/ZG7Ur

اصول فقه1

پنج شنبه

18/30-20

سیدموسوی

http://panel.parsroom.com/join/GwVlj

کاربینی

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

------------

برنامه ترم    اول                 مقطع كارداني                   رشته دوخت

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود به کلاس

فلسفه پوشش اسلامي

شنبه

17/45-19/15

سپهريان

http://panel.parsroom.com/join/lle0H

آناتومی

دوشنبه

17-20

سالارعابدی

http://panel.parsroom.com/join/JjkCE

اصول دوخت

سه شنبه

15-17/30

خواسته

http://panel.parsroom.com/join/iNmM2

اصول الگو

سه شنبه

17/45-20

خواسته

http://panel.parsroom.com/join/iNmM2

مباني رنگ

چهار شنبه

9-12

مهرباني

http://panel.parsroom.com/join/kZZ5w

پارچه شناسي

چهار شنبه

17/45-20

رباطي

http://panel.parsroom.com/join/sfhFH

تربيت بدني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

------

كاربيني

كلاس متعاقباً اعلام مي گردد.

------

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸

اشتراک در خبرنامه

captcha