طراحی سایت
يكشنبه 5 تير 1401.
امروز :

از وظایف حوزه امور خوابگاه های مرکز آموزش علمی کاربردی نیشابور ، معرفی و اسکان دانشجویان برادر و خواهرغير بومي به خوابگاههای دانشجویی خودگردان تحت نظارت مركز و سرپرستی امور جاری و نیز نظارت بر رعایت اجرایی آیین نامه های انضباطی و مقررات خوابگاه ها از طرف دانشجو می باشد این حوزه در حال حاضر دارای چند دستگاه خوابگاه استیجاری تحت عناوین خوابگاه پسران، خوابگاه دختران پردیس ، خاطره و ولی عصردر سطح شهر می باشد.

مواردی از آیین نامه انضباطی و مقررات خوابگاههای دانشجویی تحت نظارت مرکز آموزش

مقررات عمومی

خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب می شود و دانشجو باید ضوابط و مقررات مربوطه را دقیقا رعایت نموده و در صورت عدم رعایت مقررات مراتب توسط مدیریت خوابگاه به کمیته انضباطی مركز جهت بررسی و تصمیم ارجاع می گردد.

تبصره:دانشجویان موظف اند در ابتدای هر ترم با مراجعه به امور دانشجویی و ارائه برگه انتخاب واحد نسبت به ثبت نام خود در خوابگاه اقدام نماید.

- دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل ،اخراج و یا انصراف از مرکز حق استفاده از خوابگاه را ندارند

-دانشجو حق تعویض و یا واگذاری اتاق مسکونی خود به دیگری (حتی ساکن همان خوابگاه )را ندارد مگر با اجازه کتبی مدیریت خوابگاه

- دانشجو موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسکونی و اماکن عمومی خوابگاه می باشد . و در صورت وارد نمودن خسارت ،هزینه خسارت دریافت می گردد.

- حداکثر ساعت ورود به خوابگاه در شب برای خوابگاه های خواهران در زمستان ساعت ۷ و در تابستان ساعت ۸ خواهد بود و بعد از آن درب خوابگاه بسته و با دانشجویان متخلف برخورد قانونی می شود.

شرایط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاههای خواهران به شرح زیر می باشد:

۱- ملاقات همه روزه حداکثر تا ساعت ۲۰ امکان پذیر بوده و بعد از این ساعت ملاقات ممنوع است.

۲- ملاقات برای ملاقات کننده مرد در اتاقهای خوابگاه اکیدا ممنوع است.

۳- ملاقات در اتاق های خوابگاه برای ملاقات کننده زن باید با اجازه از مسئول خوابگاه و رضایت سایر هم اتاقی ها باشد.

۴- ملاقات کننده مرد باید حتما از محارم دانشجو باشد و کارت شناسایی معتبر خود را به مسئول خوابگاه ارائه نماید.

۱- همسر دانشجو باید الزاما شناسنامه خود را به مسئول خوابگاه ارائه نماید و کارت شناسایی کافی نیست .

شرایط دانشجویان خواهرکه مایل باشندبعضی از شبها در خارج از خوابگاه اقامت نمایند به شرح ذیل است:

۱- دانشجویان می توانند بعضی از شبها فقط در منازل خویشاوندان ساکن در نيشابور (که قبلا مشخصات و آدرس نسبت آنها با دانشجو در فرم ضمیمه تعهد نامه دانشجو قید شده و به تایید اولیاء دانشجو رسیده)با رعایت سایر شرایط به طور موقت اقامت داشته باشند.

۲-دانشجویان موظفند مراتب را حداکثر تا ساعت ۲ بعدازظهر همان روز به مدیریت خوابگاه اطلاع داده و مشخصات خویشاوند خود را در فرم مربوط ثبت نماید.

۳- مدیریت خوابگاه موظف است درخواست دانشجو رابا مشخصات و آدرس بستگان دانشجو تطبیق داده و در صورت صحت آن به دانشجو اجازه خروج بدهد(نکته مهم اینکه خویشاوند دانشجو جهت بردن دانشجو از خوابگاه اقدام نماید و در غیر اینصورت به دانشجو اجازه خروج داده نخواهد شد.)

مقررات اخلاقی و فرهنگی خوابگاهها:

- احترام به شعائر اسلامی و رعایت مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی است

- ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاهها گردد (از قبیل سرو صدا و بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو و تلویزیون و ...)ممنوع است.

- رعایت موارد مندرج در آئین نامه خوابگاهها برای کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاهها الزامی است و چنانچه فرد و یا افرادی به هر دلیلی به تذکرات سرپرستان خوابگاهها توجه ننمایند و موارد خلاف شخص یا اشخاص متخلف از سوی سرپرستان خوابگاهها به مدیریت دانشجویی گزارش شده تا طبق مقررات مراتب به کمیته انضباطی منعکس گردد.

- ظاهر شدن با سر و وضع و لباس نامناسب که مغایریا شئون و آداب اسلامی باشد

- دانشجویان موظف اند لباس های زیر خود را به دور از انظار عمومی نگه داری و خشک نمایند.

- از ورود خواهران بدون حجاب اسلامی و یا بد حجاب اعم از دانشجو و غیر دانشجو(از قبیل میهمان و ملاقات کننده و ...)به داخل خوابگاه جلوگیری به عمل می آید.

همراه داشتن گوشی تلفن همراه دوربین دار در کلیه خوابگاههای دانشجویی ممنوع بوده ودرصورت مشاهده ضبط خواهد شد.

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸