طراحی سایت
يكشنبه 5 تير 1401.
امروز :

 

 

مدیر گروه رشته حقوق :آقاي  حسن بازوبندي

 

مدیر گروه رشته حسابداری: آقای  مرتضي تاجيک

 

مدیر گروه رشته فناوري اطلاعات :آقای مهندس بهزاد دربهشتي

 

مدیر گروه رشته شبکه هاي کامپیوتري:آقای مهندس علي نوبهاري

 

مدیر گروه رشته امداد و نجات شهري :آقای سيدمهدي حسيني

 

مدیر گروه رشته گرافيک:آقای کريم اسکندري

 

مدیر گروه رشته طراحي دوخت و تکنولوژي لباس: خانم  فريبا رضايي

 

مدیر گروه رشته معماري:آقای مهندس کمال جماليان

 

مدیر گروه رشته مديريت سرپرستي تشکل هاي صنفي:آقای مهدي  ميربلوک

 

 

 

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸