طراحی سایت
پنجشنبه 15 خرداد 1399.
امروز :

برنامه ترم اول کارشناسی

مقطع كارشناسي  مرتبط           رشته حقوق دستياري قضايي

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسي  مرتبط           رشته حقوق دستياري قضايي

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لينك ورود

آيين دادرسي مدني3

شنبه

15-16:30

استاد حسين آبادي

كليك كنيد

حقوق جزاي اختصاصي1

شنبه

16:45-18:15

استاد بازوبندي

كليك كنيد

حقوق جزاي اختصاصي1

(هفته درميان)

شنبه

18:30-20

استاد بازوبندي

كليك كنيد

اصول فقه2

يكشنبه

18:30-20

استاد اميني

 کلیک کنید

انديشه اسلامي2

چهارشنبه

15-16:30

استاد معلمي

 کلیک کنید

حقوق مدني5

چهارشنبه

16:45-18:15

استاد دستجردي

کلیک کنید

حقوق مدني5

(هفته درميان)

چهارشنبه

18:30-20

استاد دستجردي

کلیک کنید

حقوق بين الملل خصوصي2

(هفته درميان)

پنج شنبه

8-12

دكتر رادنژاد

کلیک کنید

حقوق اساسي2

پنج شنبه

15-16:30

استاد تقيان

کلیک کنید

متون فقه3

پنج شنبه

16:45-18:15

استاد سيدموسوي

کلیک کنید

كاربيني

پنج شنبه

18:30-20

  عملی و حضوری

مقطع كارشناسي  غيرمرتبط           رشته حقوق دستياري قضايي

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسي  غيرمرتبط           رشته حقوق دستياري قضايي

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لينك ورود

آيين دادرسي مدني3

شنبه

15-16:30

استاد حسين آبادي

كليك كنيد

حقوق جزاي اختصاصي1

شنبه

16:45-18:15

استاد بازوبندي

كليك كنيد

حقوق جزاي اختصاصي

1(هفته درميان)

شنبه

18:30-20

استاد بازوبندي

كليك كنيد

اصول فقه2

يكشنبه

18:30-20

استاد اميني

 کلیک کنید

حقوق مدنی3

دوشنبه

15-16:30

استاد انتظاری

کلیک کنید

حقوق مدني5

چهارشنبه

16:45-18:15

استاد دستجردي

کلیک کنید

حقوق مدني5

(هفته درميان)

چهارشنبه

18:30-20

استاد دستجردي

کلیک کنید

حقوق بين الملل خصوصي2

(هفته درميان)

پنج شنبه

8-12

دكتر رادنژاد

 کلیک کنید

حقوق اساسي2

پنج شنبه

15-16:30

استاد تقيان

 کلیک کنید

متون فقه3

پنج شنبه

16:45-18:15

استاد سيدموسوي

 کلیک کنید

كاربيني

     مدیرگروه حضوری و عملی

            مقطع كارشناسي  مرتبط                  رشته حسابرسي

برنامه ترم    اول                 مقطع كارشناسي  مرتبط                  رشته حسابرسي

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لينك ورود

انقلاب اسلامي ايران

يكشنبه

15-17

استاد سعادتي

 کلیک کنید

مديريت مالي پيشرفته

يكشنبه

17:45:20

استاد اميدبخش

 کلیک کنید

كاربرد نرم افزار حسابداري

سه شنبه

17-20

استاد سليماني

 کلیک کنید

رياضيات و كاربرد آن

چهارشنبه

15-17:30

استاد حشمتي

کلیک کنید

سيستم اطلاعاتي حسابداري

چهارشنبه

17:45-20

استاد صبوري شرق

 کلیک کنید

برنامه ريزي توسعه

پنج شنبه

15-16:30

استاد رضايي

 کلیک کنید

حقوق بازرگاني پيشرفته

پنج شنبه

16:45-18:15

استاد حسيني

 کلیک کنید

زبان تخصصي حسابرسي1

پنج شنبه

18:30-20

استاد سليماني

 کلیک کنید

كاربيني

 مدیرگروه عملی و حضوری

مقطع كارشناسي  غيرمرتبط                  رشته حسابرسي

برنامه ترم    اول                 مقطع كارشناسي  غيرمرتبط                  رشته حسابرسي

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لينك ورود

حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی

يكشنبه

15-17:30

استاد بلوكي

 کلیک کنید

مديريت مالي پيشرفته

يكشنبه

17:45-20

استاد اميدبخش

کلیک کنید

كاربرد نرم افزار حسابداري

سه شنبه

17-20

استاد سليماني

کلیک کنید

رياضيات و كاربرد آن

چهارشنبه

15-17:30

استاد حشمتي

کلیک کنید

سيستم اطلاعاتي حسابداري

چهارشنبه

17:45-20

استاد صبوري شرق

کلیک کنید

برنامه ريزي توسعه

پنج شنبه

15-16:30

استاد رضايي

کلیک کنید

حقوق بازرگاني پيشرفته

پنج شنبه

16:45-18:15

استاد حسيني

 کلیک کنید

زبان تخصصي حسابرسي1

پنج شنبه

18:30-20

استاد سليماني

 کلیک کنید

كاربيني

     مدیرگروه عملی و حضوری

مقطع كارشناسي    رشته مديريت عمليات امداد و نجات

برنامه ترم    اول                 مقطع كارشناسي            رشته مديريت عمليات امداد و نجات

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

ليك ورود

مديريت ايمني در آتش نشاني

يك شنبه

15-16:30

استاد اسدي

 کلیک کنید

تاريخ تحليلي صدر اسلام

يك شنبه

16:45-18:15

استاد سعادتي

 کلیک کنید

تئوري سازمان و مديريت

يك شنبه

18:30-20

اقای شاملی کلیک کنید

آمار و کاربرد آن در مدیریت

دوشنبه

17:45-20

 خانم بزرگمنش کلیک کنید

اخلاق در مديريت

پنج شنبه

15-16:30

استاد سيدموسوي

کلیک کنید

كاربرد رايانه در مديريت

شنبه

18:30-20:00

استاد مهرآبادي

کلیک کنید

مديريت ريسك و ارزيابي خطر

پنج شنبه

18:30-20

استاد زرگراني

کلیک کنید

كاربيني

     مدیرگروه عملی و حضوری

اصول مديريت بحران

چهارشنبه

18:30-20

 استاد حسینی  کلیک کنید

مقطع كارشناسي      رشته طراحي پوشاك

برنامه ترم    اول                مقطع كارشناسي                   رشته طراحي پوشاك

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لينك ورود

كاربرد بافته ها و دوخت سنتي

شنبه

15-17:30

استاد شفيع آبادي

كليك كنيد

كاربرد چاپ در طراحي لباس

شنبه

17:30-20

استاد مهرباني

كليك كنيد

انقلاب اسلامي ايران

يكشنبه

15-16:30

استاد سعادتي فر

 کلیک کنید

سير تحول پوشاك ايران

يك شنبه

16:45-18:15

استاد رضايي

 کلیک کنید

کاربرد نرم افزار طراحی لباس

يك شنبه

18:30-20

استاد خواسته

 کلیک کنید

آشنايي با طراحان مد و لباس

دوشنبه

17:30-20

استاد خواسته

عملی و حضوری

الگوسازي و دوخت حجمي

سه شنبه

15-17:30

استاد معيني

عملی و حضوری

طراحي لباس الهام از طرحهاي سنتي

سه شنبه

17:30-20

استاد رضايي

 کلیک کنید

كاربيني

 مدیرگروه عملی و حضوری

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸

اشتراک در خبرنامه

captcha