طراحی سایت
جمعه 24 ارديبهشت 1400.
امروز :

 

به علت شیوع ویروس تا اطلاع ثانوی ساعات حضور فقط 9 صبح الی 12 می باشد.از شنبه تا چهارشنبه)

 

ایام هفته

آقاي آقاجانی

آقاي معصومین خانم دهنوخلجی خانم افغانیان خانم اخلاقی
شنبه

۹-۱۳

15-۲۰

 

 

۹-۱۳:۳۰

۱۶-19

۸-۱۲

 

۸-۱۴

۱6-19

 

یک شنبه

۹-۱۳

 

15-20

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

 

۸-۱۴

دوشنبه

۹-۱۳

 

15-20

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۸-۱۴

سه شنبه

۹-۱۳

15-۲۰

 

15-20

۹-۱۳:00

 

۸-۱۲

۱۵:00-19

۸-۱۴

چهارشنبه

۹-۱۳

 

15-20

 

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۸-۱۴

پنج شنبه 15-20 ۸-۱۲:۳۰    

 

           

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸