طراحی سایت
جمعه 22 فروردين 1399.
امروز :
ایام هفته آقاي آقاجانی آقاي معصومین خانم دهنوخلجی خانم افغانیان خانم اخلاقی
شنبه

۹-۱۳

15-۲۰

 

 

۹-۱۳:۳۰

۱۶-19

۸-۱۲

 

۸-۱۴

۱6-19

 

یک شنبه

۹-۱۳

 

15-20

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

 

۸-۱۴

دوشنبه

۹-۱۳

 

15-20

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۸-۱۴

سه شنبه

۹-۱۳

15-۲۰

15-20

۹-۱۳:00

 

۸-۱۲

۱۵:00-19

۸-۱۴

چهارشنبه

۹-۱۳

 

15-20

 

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۸-۱۴

پنج شنبه 15-20 ۸-۱۲:۳۰      

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸

اشتراک در خبرنامه

captcha