طراحی سایت
چهارشنبه 24 مرداد 1397.
امروز :
ایام هفته آقاي آقاجانی آقاي معصومین خانم دهنوخلجی خانم افغانیان خانم اخلاقی
شنبه

۹-۱۳

17-۲۰

۸-۱۲:۳۰

15-19

۹-۱۳:۳۰

۱۶-19

۸-۱۲

۱۵:۳۰-۱۸:۳۰

۸-۱۴

یک شنبه

۹-۱۳

17-20

۸-۱۲:۳۰

15-19

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۱۵:۳۰-۱۸:۳۰

۸-۱۴

دوشنبه

۹-۱۳

17-20

۸-۱۲:۳۰

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۱۵-۲۰
سه شنبه

۹-۱۳

17-۲۰

۸-۱۲:۳۰

15-19

۹-۱۳:00

۱۵-۲۰

۸-۱۲

۱۵:۳۰-۱۸:۳۰

۸-۱۴

چهارشنبه

۹-۱۳

17-20

۸-۱۲:۳۰

 

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۸-۱۴

پنج شنبه

۹-۱۳

17-20

۸-۱۲:۳۰

15-19

 

۸-۱۲

۸-۱۴

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸

اشتراک در خبرنامه

captcha