طراحی سایت
پنجشنبه 15 خرداد 1399.
امروز :

برنامه ترم اول کاردانی

برنامه ترم اول                مقطع كارداني                   رشته حقوق شوراي حل اختلاف

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لينك ورود

فارسي

شنبه

15-17:30

استاد معدني

كليك كنيد

زبان پيش

يكشنبه

15-16:30

استاد بهمدي

 کلیک کنید

حقوق تجارت1

(هفته در میان)

يكشنبه

16:45-18:15

استاد نويدي

  کلیک کنید

حقوق مدني1

(هفته در میان)

يكشنبه

16:45-18:15

استاد نويدي

  کلیک کنید

مقدمه علم حقوق

يكشنبه

18:30-20

استاد بازوبندي

 کلیک کنید

اصول فقه1

دوشنبه

15-16:30

استاد سيدموسوي

  کلیک کنید

عربي پيش

دوشنبه

16:45-18:15

استاد درودي

  کلیک کنید

حقوق جزاي عمومي1

دوشنبه

18:30-20

استاد اردمه

  کلیک کنید

كاربيني

سه شنبه

15-16:30

 مدیرگروه   عملی . حضوری

حقوق اساسي1

سه شنبه

16:45-18:15

استاد معيني زاده

  کلیک کنید

حقوق اداري1

سه شنبه

18:30-20

استاد معيني زاده

  کلیک کنید

رشته حسابداری

برنامه ترم    اول                 مقطع كارداني                   رشته حسابداري صنعتي

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لينك ورود

فارسي

شنبه

15-17:30

استاد معدني

كليك كنيد

اقتصاد خرد

شنبه

17:45-20

استاد حسيني

كليك كنيد

حسابداري موسسات خدماتي

يكشنبه

15-18

استاد بلوكي

  کلیک کنید

رياضي پيش

يكشنبه

18:30-20

استاد عليمرداني

  کلیک کنید

مباني سازمان مديريت

چهارشنبه

15-16:30

 استاد شاملی   کلیک کنید

انديشه اسلامي 1

چهارشنبه

16:45-18:15

استاد معلمي

  کلیک کنید

حقوق بازرگاني

چهارشنبه

18:30-20

استاد حسيني

  کلیک کنید

كاربيني

      مدیرگروه    عملی . حضوری

رشته امداد و نجات شهري

برنامه ترم    اول                 مقطع كارداني                   رشته امداد و نجات شهري

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لینک ورود

زبان پيش

يكشنبه

15-16:30

استاد بهمدي

  کلیک کنید

شيمي عمومي

يكشنبه

16:45-18:15

استاد ياوري

  کلیک کنید

اصول مباني امداد

يكشنبه

18:30-20

استاد اسدي

  کلیک کنید

آشنايي با نردبان دستي

(هفته درميان)

سه شنبه

15-16:30

استاد موسي زاده

عملی و حضوری

ايمني و بهداشت(هفته درميان)

سه شنبه

15-16:30

استاد موسي زاده

  کلیک کنید

مباني حريق

سه شنبه

16:45-18:15

استاد موسي زاده

  کلیک کنید

كمك هاي اوليه

سه شنبه

18:30-20

استاد محمدي

  کلیک کنید

رياضي عمومي

سه شنبه

15-16:30

استاد فيروزي زاده

  کلیک کنید

انديشه اسلامي1

چهارشنبه

16:45-18:15

استاد معلمي

  کلیک کنید

آشنايي با هيدروليك و پمپها

چهارشنبه

18:30-20

استاد اسدي

  کلیک کنید

كاربيني

      مدیرگروه    عملی . حضوری

رشته مربي پيش دبستاني

برنامه ترم   اول                 مقطع كارداني                   رشته مربي پيش دبستاني

نام درس

روز تشكيل

ساعت تشكيل

نام استاد

لينك ورود

فارسي

شنبه

15-17:30

استاد معدني

كليك كنيد

زيست شناسي عمومي

شنبه

18-20

استاد انصاريان

كليك كنيد

زبان پيش

يك شنبه

15-16:30

استاد بهمدي

 کلیک کنید

مباني جامعه شناسي خانواده

يك شنبه

16:45-18:15

استاد سپهريان

  کلیک کنید

اصول و مباني تعليم و تربيت

يك شنبه

18:30-20

استاد لطيفي

  کلیک کنید

دانش خانواده  و جمعيت

دوشنبه

16:45-18:15

استاد سيدموسوي

  کلیک کنید

روانشناسي عمومي

دوشنبه

18:30-20

استاد استيلايي

  کلیک کنید

رياضي

سه شنبه

15-16:30

استاد فيروزي زاده

  کلیک کنید

كاربيني

  مدیرگروه    عملی . حضوری

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸

اشتراک در خبرنامه

captcha