طراحی سایت
يكشنبه 5 تير 1401.
امروز :

 

 

تلفن های مستقیم مرکز به شرح جدول زیر می باشد:

 

واحد

شماره تلفن

ریاست

۴۲۶۲۸۰11 - ۰۵۱

معاونت

۴۲۶۲۸۰۰5 - ۰۵۱

امور مالی

42628005- ۰۵۱

آموزش

۴۲۶۲۸۰۰6 - ۰۵۱

 

 

 

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸