طراحی سایت
چهارشنبه 24 مرداد 1397.
امروز :

 

 

تلفن های مستقیم مرکز به شرح جدول زیر می باشد:

 

واحد

شماره تلفن

ریاست

۴۲۶۲۸۰۰۶ - ۰۵۱

معاونت

۴۲۶۲۸۰۰8 - ۰۵۱

امور مالی

۴۲۶۱۰۸۸۳- ۰۵۱

آموزش

۴۲۶۲۸۰۰۷ - ۰۵۱

 

 

 

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸

اشتراک در خبرنامه

captcha