طراحی سایت
دوشنبه 3 مهر 1396.
امروز :
ایام هفته آقاي آقاجانی آقاي معصومین خانم دهنوخلجی خانم افغانیان خانم اخلاقی
شنبه

۹-۱۳

۱۶-۲۰

۸-۱۲:۳۰ ۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۱۵:۳۰-۱۸:۳۰

۸-۱۴

یک شنبه

۹-۱۳

۱۵-۱۹

۸-۱۲:۳۰

۱۶:۳۰-۲۰

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۱۵:۳۰-۱۸:۳۰

۸-۱۴

دوشنبه

۹-۱۳

۱۵-۱۹

۸-۱۲:۳۰

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۱۵-۲۰
سه شنبه

۹-۱۳

۸-۱۲:۳۰

۱۶-۲۰

۱۵-۲۰

۸-۱۲

۱۵:۳۰-۱۸:۳۰

۸-۱۴

چهارشنبه

۹-۱۳

۱۶-۱۹

۸-۱۲:۳۰

۱۵-۱۶:۳۰

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۸-۱۴

پنج شنبه

۹-۱۳

۱۵-۱۹

۸-۱۲:۳۰

۱۷-۲۰

۹-۱۳:۳۰

۸-۱۲

۸-۱۴

اطلاعات تماس مرکز

خراسان رضوی ، نیشابور، شهرک فرهنگيان ، خيابان خيام ، خيام ۱۸ ، پلاک ۲۳

  تلفن گویا : ۶-۴۲۶۲۸۰۰۵ ۰۵۱

  صندوق پستي: ۱۳۸

اشتراک در خبرنامه

captcha